Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach

 

Nawigacja

Paulina Ratajczak

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA NA LEKCJACH  Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV b